Филтър предлага готови решения и разработва специализирани, съгласно спецификата на проекта, енергийни решения и решения за водоподготовка.