Arenenud riikides on joogivee kvaliteedinõuded (seadustega, määrustega vms) täpselt määratletud. Teadlased ja meedikud on kooskõlastanud joogivee kvaliteedikriteeriumid nii, et oleks tagatud hügieeni- ja ohutusnõuded.

Kõrge kvaliteediga auru tootmine on üks tööstuse alustaladest. Auru ja kondensaadi kvaliteedil on otsene seos seadmestiku kasutamiseaga ning see mõjutab avariiseisakuid ning remondikulusid.

Suure tõenäosusega kaugkütte vee veetöötlus võib alguses paista lihtne, isegi primitiivne. Aga vaadates lähemalt, kaugkütte vesi osutub üsna oluliseks: eriti kütteperioodil, kui vesi on puudulikult töödeldud võib see põhjustada suure õnnetusi. 

Üsna raske on ette kujutada toodet või tööstusvaldkonda, kus otse või kaudselt vett ei kasutata. Sellistes tööstusharudes nagu põllumajandus ja toiduainetetööstus, metallitööd, tekstiilitööstus, farmaatsia- ja kosmeetikatööstus, haiglad ja laboratooriumid, keemiatööstus, avalike teenuste sektori ja muidugi energeetika kasutatakse vett suures mahus.

On olemas paljud tooted, mis ei sisalda vett, kuid mille tootmiseks kulub seda märkimisväärses koguses. Sellisteks tööstusharudeks on näiteks tekstiilitööstus, elektroonika ja masinaehitus. Neil tööstusaladel on vesi tähtis osa loputamise/pesemise tehnoloogilises protsessis.

Jahutusvesi nagu ka küttevesi toimib energia/soojuse kandjana, kuigi jahutusvee puhul on tegemist soojuse kui tootmisest tingitud jääkprodukti eemaldamisega süsteemist. Jahutusvee süsteemis on omavahel seotud erinevad materjalid ning temperatuurid.

Veevarud nagu kagu ka energia ressursid ei ole lõputud. Ratsionaalne  veevarude kasutamine on sama tähtis kui energiaressursside kasutamine.

Reovesi on kui raamat, millest saab lugeda kõike teie ettevõtte kohta- millist vett ja kui säästlikult tootmises kasutatakse, milliseid tooteid valmistatakse, milline on tootmise tase/kvaliteet, milliseid kemikaale kasutatakse.