Arenguprogrammi raames on 2021-2022 plaanis Filter AS-s juurutada uuenduslik moodulitena tööstuslike energia- ja veetöötlusseadmete komplektide/sõlmede tootmine; soetatakse erinevaid tööstusseadmeid, projekteerimistarkvara ning-vahendeid; viiakse läbi tootearendus ja turundustegevusi; klientide paremaks teenindamiseks ja kliendisuhete süvendamiseks juurutatakse digilahendusi ning tugevdatakse küberturvalisust.

Projekti kogumaksumus on 851 911 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 638 933 eurot ja toetus maksimaalselt 212 978 eurot.
dfed