Nõudeid, mida nüüdisajal esitatakse protsesside stabiilsusele üheaegselt madalate jooksevkulude ja väikese ressursside kuluga, pole ilma täpsete pidevmõõtmisteta lihtsalt võimalik täita. Müüme suures valikus kõrgekvaliteedilisi seadmeid vee järgmiste parameetrite pidevanalüüsimiseks:

leelisesisaldus, lämmastiku, alumiiniumi, kloori, kloriidide, kaltsiumi, lahustunud hapniku, fluoriidide sisaldus, karedus, fosfaatide, üldfosfori, raua, hüdrasiini, nitraatide, osooni, silikaatide, naatriumi, sulfiidide, orgaanilise süsiniku sisaldus, mudasisaldus ja -nivoo, naftasisaldus, hägusus, hõljuvaine sisaldus, spektraalne neeldekoefitsent, pH tase, redokspotentsiaal ja muud.

Fotomeetrilised pidevanalüsaatorid
Elektrokeemiliste andurite süsteemid (pH, RedOx, erijuhtivuse, lahustunud hapniku sisalduse ja ioonselektiivne mõõtmine)
Automaatsed proovivõtuseadmed
Veetaseme ja vooluhulga seire seadmed

hach logo smallsts logo small
*Offerings are not limited to brands presented and representative authorities may vary on different markets.