FILTER veic inženiertehnisko risinājumu izstrādi, augstas kvalitātes iekārtu piegādi, projektu realizāciju un industriālo servisu rūpnieciskām enerģijas ražošanas sistēmām, katlu mājām un ūdens sagatavošanas stacijām.
Mūsu klienti ir plaša spektra uzņēmumi, kuri veiksmīgi darbojas siltumenerģētikas un siltumapgādes nozarēs, pārtikas un dzērienu ražošanā, kokmateriālu ražošanā, stikla un keramikas rūpniecībā, celulozes un papīra ražošanā, tekstilizstrādājumu ražošanā, ķīmiskajā rūpniecībā, farmācijā, metalurģijā, lauksaimniecībā, kuģniecībā u.c.

FILTER
ir savas nozares līderis Latvijā un Baltijā, atpazīstams arī Austrumeiropā un Ziemeļeiropā, ik gadu realizējot desmitiem nozīmīgu projektu. Mūsu darbības pamatā ir uz klientiem vērsta pieeja labāko un ekonomiski izdevīgāko tehnoloģiskos un ekspluatācijas risinājumus izstrādē.

VĒSTURE
No maza uzņēma Igaunijā nākamā gadā pēc neatkarības atjaunošanas, šobrīd FILTER ir kļuvis par vairāk nekā 250 darbinieku ģimeni 5 valstīs ar 14 birojiem:
- 1992. gads: Igaunija
- 1994. gads: Latvija un Lietuva
- 2008. gads: Bulgārija

Šajā vairāk nekā 25 gadu ilgajā ceļojumā uzņēmums ir apņēmies ievērot visaugstākos biznesa prakses standartus, piedāvājot klientiem nākamās paaudzes produktus, risinājumus un pakalpojumus.

MISIJA
FILTER misija ir veidot ilgtermiņa, noturīgas attiecības ar klientiem un partneriem, piedāvājot energoefektīvākos un atbilstošākos risinājumus enerģētikas un ūdens sagatavošanas nozarēs un nodrošināt darbiniekiem labus darba vides apstākļus un nepārtrauktas tālākas attīstības iespējas.

KOMANDA
Cilvēki jeb uzņēmuma darbinieki ir galvenais virzītājspēks un izaugsmes veicinātājs uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Darbinieki ir FILTER lielākā vērtība, viņu prasmes, zināšanas un pieredzi nevar aizstāt. Katrs darbinieks ir neatkārtojams, sniedzot neatkārtojamu pievienoto vērtību FILTER uzņēmumam.