Par mums
Uzņēmums FILTER tika dibināts 1992. gadā Igaunijā un šodien ir izaudzis līdz starptautiskam mērogam ar meitas kompānijām gan Latvijā, Lietuvā, gan Krievijā, Baltkrievijā un Bulgārijā.
Latvijas un Lietuvas FILTER uzņēmumi tika dibināti 1994. gadā, Baltkrievijas  - 2004. gadā, Bulgārijas FILTER - 2008.gadā. 2009. gadā FILTER iegādājās divas Krievijas kompānijas: ZAO HyXo Maskavā un ZAO Vapor Sanktpēterburgā. Šobrīd FILTER ir 14 biroji 6 valstīs. Kopumā FILTER grupā strādā vairāk kā 230 darbinieku.

Atbilstības politika identificē FILTER prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un Nepamatotu maksājumu novēršanas jomās, Starptautisko tirdzniecības likumu, Konkurences likumi, Intelektuālā īpašuma tiesību, Pārbaudes tiesību un Interešu konfliktu jomās.

Kvalitātes nodrošināšana ir svarīga, lai rūpētos par klientu apmierinātību. FILTER ir ieviesis Kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām.

Apkārtējas vides aizsardzība un darba vides drošība ir mūsu darbības prioritāte ikdienā. Mēs rūpējamies par dabas resursu saglabāšanu un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī mums ir svarīgi uzlabot darba vides kvalitāti, ieviešot jaunus videi draudzīgus risinājumus. FILTER organizē apmācības, izglītojot personālu apkārtējās vides un darba drošības jautājumos, lai veicinātu katra darbinieka vides apziņu un ieguldījumu vides aizsardzības pasākumu plānošanā un izpildē.

Ilgtspējība ir galvenais attiecībās ar mūsu klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem.

uguns acs ar logo