Siltuma jauda 32 MWIMG 6822
Galvenās iekārtas- VAPOR katli ar OILON degļiem
Klients- apģērbu ražotājs
Kurināmais- dabas gāze
Projekta realizācijas laiks- 2007.gads
Aprīkojums:
Divi ūdens sildāmie katli VAPOR ar OILON modulējošiem degļiem
Divi tvaika katli VAPOR ar OILON modulējošiem degļiem
Ūdens sagatavošanas sistēma
Barošanas ūdens tvertne ar deaeratoru IMG 6834
Kondensāta tvertne 8m3

Darbu apjoms:
Projektēšana
Ēkas rekonstrukcijas darbi
Celtniecības darbi
Aprīkojums, montāža
Visu procesu elektrifikācija un automatizācija
Ēkas elektrifikācija
Projekta vadība
Palaišanas un ieregulēšanas darbi
Operatoru apmācības