Koģenerācijas staciju elektriskā jauda: 637 kW un 999 kW.
Koģenerācijas stacijās par kurināmo tiek izmantota gāze, kas radusies no kūtsmēsliem.
Saražotā elektrība tiek padota elektriskajā tīklā pārdošanai un siltums tiek izmantots tehnoloģiskajiem procesiem.

Galvenās iekārtas
Iekšdedzes dzinējs un ģenerators.
Viss tehnoloģiskais aprīkojums ir ievietots FILTER izgatavotos konteineros.
Projekta realizācija: 2013.gada maijs- 2013.gada oktobris.
biogas chp 2Piegādes apjoms
  • Aprīkojums un montāža
  • Konteinera iekšējās konstrukcijas
  • Procesu elektrifikācija un automatizācija
  • Konteinera elektrifikācija 0
  • Konteinera HVAC (siltuma un ventilācijas automatizācija)
  • Projekta vadība
  • Palaišanas un ieregulēšanas darbi
  • Rezerves daļu komplekti

biogas chp 1