Ūdens atdzelžošanas sistēma DSC05126
Attīrītais ūdens tiek izmantots pilsētas dzeramā ūdens apgādes vajadzībām
SCADA automātikas un vadības sistēma
Projekta realizācija- 2010.gads

Piegādes apjoms:
Iekārtas, montāžaDSC05151
On-line procesu mēriekārtas
Procesu elektrifikācija un automatizācija
Palaišanas un ieregulēšanas darbi