lahendused

FILTER uzņēmumi piedāvā augstas kvalitātes risinājumus dažādiem ražošanas procesiem, kuros nepieciešams ievērojams elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš - tvaika, karstā un aukstā ūdens, kā arī karstā gaisa padeves formā. 

Mēs piedāvājam siltuma un tvaika ražošanas pilna cikla risinājumus siltumapgādes un ražošanas industrijās. FILTER projektu risinājumu izstrāde ir vērsta uz katra patērētāja individuālajām prasībām.

Galvenais uzsvars piedāvātajos katlumāju, koģenerācijas staciju un ūdens attīrīšanas staciju risinājumos tiek likts uz enerģijas taupīšanas tehnoloģijām ar vērā ņemamu augstu efektivitāti, uzticamību un rentabilitāti.