FILTER nodarbojas ar pilna cikla projektu realizāciju enerģētikas un ūdens attīrīšanas nozarēs, izbūvējot katlu mājas, koģenerācijas stacijas un ūdens attīrīšanas stacijas gan Latvijā, gan citās FILTER grupas valstīs.
Katram klientam ir individuāla pieeja, atkarībā no vajadzībām un mērķa. Mūsu pieredze un īstu profesionāļu komanda ļauj garantēt klienta prasībām atbilstošu rezultātu, jo visā projekta realizācijas procesa laikā notiek cieša sadarbība un komunikācija starp FILTER un klienta pārstāvjiem.

Sadarbībā ar klientu galvenais uzsvars tiek likts uz izmaksu samazināšanu un maksimālu darbības efekta sasniegšanu. Uzskatām, ka svarīgi ir nodrošināt augstu efektivitāti un ilglaicīgu iekārtu lietošanu, kas savukārt garantē klienta ieguldījumu rentabilitāti. Projekta plānošanas procesu laikā tiek ņemti vērā arī vides aspekti, izstrādājot pēc iespējas videi draudzīgākus tehnoloģiskos risinājumus (CO2 emisijas faktors, videi draudzīgu sistēmu un iekārtu uzstādīšana). 
3katli

FILTER ir uzbūvējis daudzas katlu mājas un koģenerācijas stacijas, balstoties uz dažādām tehnoloģijām: darbināšanai gan ar dabas gāzi, gan biogāzi, gan biomasu, gan arī, kā kurināmo izmantojot industriālo procesu rezultātā ģenerētās gāzes. 
FILTER ir liela praktiskā pieredze un kompetentu speciālistu komanda, kā arī atbilstoša kvalifikācija un licences visās specifiski noteiktajās profesionālajās jomās (tehniskie projekti, būvkonstrukcijas, spiedieniekārtas, gāzes un elektriskie darbi utt.), kas ļauj FILTER darboties kā galvenajam būvuzņēmējam jebkurā projektā, kas iekļauj augstāk minētos darbus.

Zem-atslēgas projektu realizācija ietver sekojošo:
  • Projekta vadība;
  • Pilnu tehnoloģisko risinājumu un shēmu izstrāde;
  • Iekārtu un komponenšu izvēle un piegāde;
  • Būvniecības darbi;
  • Iekārtu uzstādīšana un montāža;
  • Visa veida tehnoloģisko sistēmu izbūves un montāžas darbi (ceļa darbi, ūdens apgāde un kanalizācija, elektroinstalācija, elektriskie tīkli, ventilācija, automatizācija, video novērošana un signalizācija, ugunsdzēsības sistēmas utt.);
  • Objekta palaišanas un ieregulēšanas darbi;
  • Operatoru/ lietotāju apmācības;
  • Apkalpošana.
Zem-atslēgas projekti parasti arī iekļauj būvniecības darbus, elektrības un ūdens apgādes sistēmu montāžu, kā arī citus darbus atkarībā no klienta prasībām, kas noteiktas līguma pārrunu gaitā par projekta apjomu. FILTER realizētie projekti nozīmē to, ka klientam pašam nav jāuzņemas kāda projekta daļas realizācija, ja vien to nav noteicis pats klients līguma slēgšanas laikā.

Kā pasaules vadošo ražotāju autorizētais pārstāvis enerģētikas un ūdens attīrīšanas jomā FILTER pielieto ražotāju jaunākās inženierijas tehnoloģijas un specifiskas praktiskās iemaņas gan projektu plānošanas, gan izbūves procesos. FILTER izstrādātie risinājumi ir balstīti uz iespējami visefektīvākās tehnoloģijas izmantošanas principu.