FILTER piedāvā augstas kvalitātes siltuma un tvaika ražošanas zem-atslēgas projektu risinājumus gan pašvaldībām, gan industriālajiem un rūpnieciskiem uzņēmumiem.
FILTER katlu māju projekti tiek izstrādāti un realizēti atbilstoši katra klienta individuālajām prasībām, balstoties uz galvenajiem pamtprincipiem: augstu efektivitāti, uzticamu darbību un rentabilitāti.
   katli  
Katlu mājas dažādu kurināmo izmantošanai:
• dabas gāze, LNG, biogāze, speciālās gāzes;
• bio kurināmais – pārsvarā šķeldas izmantošana;
• dažādi naftas produkti.

Pēdējo gadu laikā FILTER uzbūvējis vairākas katlu mājas un koģenerācijas stacijas tieši ar šķeldas kā kurināmo izmantošanu, kas atbilst vispārējam pasaules un Latvijas stratēģiskajam mērķim pakāpeniski pāriet uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, ar mērķi samazināt atkarību no fosilā kurināmā, kā arī samazināt piesārņojuma daudzumu apkārtējā vidē. Sadarbojoties ar FILTER, varat rēķināties ar individuālu pieeju, Jums piemērotākā terhnoloģiskā risinājuma izvēli un kopējā projekta realizāciju. 

Katli un katlu māju iekārtas:
• Ūdens sildīšanas katli;
• Tvaika katli;
• Biomasas katli:
       - ar ārdu kurtuvēm;
       - ar verdošā slāņa kurtuvēm /BFB - Bubbling Fluidized Bed/.
• Dūmgāzu attīrīšanas iekārtas:
       - elektrostatiskie filtri /ESP - Electrostatic precipitator/;
       - maisveida filtri;
• Siltumenerģijas atgūšana no dūmgāzēm:
       - dūmgāzu ekonomaizeri;
       - dūmgāzu kondensācijas iekārtas.
• Siltuma akumulatori: tvaiks, karstais ūdens;
• Katlu degļi.

Konteinertipa katlu mājas
FILTER ir izstrādājis katlu māju konteineru projektu standarta risinājumus šķidrās degvielas un gāzes izmantošanai - tvaika ražošana 1000-25000kg/h un ūdens sildāmo katlu mājas ar siltuma jaudu 0,7MW līdz 20MW.
 
Zem-atslēgas projektu risinājumi
Uzsākot katlu mājas būvniecību, ņemam vērā klienta individuālās prasības un vides apstākļus jau pašā projekta sākuma stadijā, kad tiek veikta katlu mājas tehniskā projekta izstrāde.
Projekta realizācijas ietvaros nodrošinām arī pasūtītāja personāla apmācības un instruēšanu katlu mājas darbināšanā gan teorētiski, gan praktiski. FILTER piedāvā arī pilna servisa apkalpošanas līgumus, kā arī daļēja servisa līgumus, atkarībā no klienta prasībām un vēlmēm.
FILTER kopumā ir uzbūvējis vairāk kā 220 gāzes katlu mājas ar kopējo jaudu virs 1100MW un 16 biomasas katlu mājas.
uguns web

Apakškategorijas