FILTER serviss – profesionāļi savā jomā un darbojas kā viena komanda, lai nodrošinātu rūpniecisku un industriālu iekārtu kvalitatīvas servisa apkopes un remontdarbus, kā arī rezerves daļu pieejamību.serviss web 1
Industriālo iekārtu uzstādīšana, palaišana, servisa apkopes un rezerves daļu pasūtīšana
Piedāvājam veikt iekārtu uzstādīšanu, apkalpojošā personāla apmācīšanu un konsultēšanu, iekārtu profilaktiskās apkopes, kā arī nodrošinām garantijas un pēc garantijas remonta darbus visām piegādātajām iekārtām. 

Garantijas un servisa apkalpošana noslēgto līgumu ietvaros
Iekārtu apkopes un atjaunošanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošiem servisa līgumiem.

2
4/7 iekārtu uzraudzība un vadība on-line režīmā
Noslēdzot apkalpošanas līgumu, tiek nodrošināta servisa pieejamība 24 stundas diennaktī. Konsultācijas pa telefonu, kā arī servisa darbinieka speciālie un steidzamie izsaukumi tiek nodrošināti jebkurā diennakts laikā. Patstāvīga iekārtu uzraudzība attālinātā režīmā nodrošina iekārtu nepārtrauktu darbību un maksimālu efektivitāti.
 
Klientu tehniskā personāla apmācība un atbalsts
Projekta pabeigšanas darbu stadijā FILTER inženieri veic klienta tehniskā personāla apmācību. Apmācību laikā tiek izskaidrots projekta tehnoloģijas risinājums, iekārtu uzbūve, automatizācijas sistēmas nodrošinājums un darbības principi.

Tvaika sistēmu tehniskā apsekošana, kondensāta novadītāju kontrole
Veicam tvaika sistēmu tehnisko apsekošanu un kondensāta novadītāju tehniskā stāvokļa pārbaudi. Baltoties uz apkopotiem datiem, varam sagatavot pārskatu par piegādāto iekārtu tehnisko stāvokli, iekļaujot noderīgas rekomendācijas ar mērķi nodrošināt efektīvāko iekārtu darbības režīmu. 

Ūdens apgādes sistēmu tehniskā uzraudzība, apkope 
Veicam ūdens attīrīšanas iekārtu regulāru apkopi un tehnisko apskati saskaņā ar ražotāju instrukcijām un norādījumiem. Mērķis ir nodrošināt ūdens attīrīšanas iekārtu augstāku efektivitāti, vienmērīgu darbību un ilgāku ekspluatācijas laiku. 

Ūdens analīzes, testēšana, tehniskie risinājumi 
Veicam ūdens kvalitātes analīzes un testēšanu katlu māju un tehnoloģisko iekārtu vajadzībām. Pateicoties mūsu ilggadējai pieredzei un inženiertehniskajām zināšanām un, ņemot vērā klientu specifiskās vajadzības un ūdens parametrus, izstrādājam iespējami efektīvākos risinājumus ūdens attīrīšanā. 

Kontrolieru programmēšana, automātisko vadības sistēmu izstrāde, montāža un regulēšana
Piedāvājam automātisko vadības sistēmu risinājumus un iekārtas dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, sākot ar iekārtu izvēli, programmēšanu un iestatīšanu un beidzot ar iekārtu uzstādīšanu un turpmāko uzturēšanu. 

Degļu iekārtu regulēšana, izplūdes gāzu sastāva kontrole
Mums ir pieredze un zināšanas dažādu kurināmo katlu iekārtu uzstādīšanā un regulēšanā. Noteicošie faktori katlu uzstādīšanā ir maksimāla kurināmā ekonomijas nodrošināšana, kā arī visefektīvākā degļu iekārtas darbības režīma pielāgošana.

Koģenerācijas iekārtu tehniskā apkalpošana 
Veicam koģenerācijas iekārtu tehnisko apkalpošanu. Līgumklientiem nodrošinām atbilstošu 24/7 reaģēšanu iekārtu tehnisko problēmu gadījumos.

Sūkņu uzstādīšana un tehniskā apkope
Uzstādām, veicam apkopes un remontējam industriālos sūkņus, cirkulācijas sūkņus, dozatorsūkņus, naftas produktu un gaisa piedziņas diafragmu sūkņus. Servisa darbu piedāvātais pakalpojumu spektrs iekļauj vispārīgo pārbaudi, motora darbības mērījumus, gultņu pārbaudi, rezerves daļu nomaiņu. Procesā tiek novērtēts sūkņu tehniskais stāvoklis pilnīgā apjomā, kas savukārt nodrošina ātru sūkņu darbības defektu novēršanu, savlaicīgu rezerves daļu pasūtīšanu un piegādi, kā arī novērš negaidītus sūkņu darbības traucējumus.

Gāzes un spiediena iekārtu uzraudzība
Piedāvājam gāzes un spiediena iekārtu darbības uzraudzību un garantējam darba izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Veicam visus nepieciešamos pasākumus, kas saistīti ar iekārtu darbību regulāru pārbaudi un nepieciešamās tehniskās dokumentācijas nodrošināšanu.