Mūsu klienti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem: degvielas cenu kāpums, prasības, pildot tiesību aktu normas vides aizsardzības jomā, kā arī kvalificētu un zinošu speciālistu trūkums. FILTER kā pieredzējis un zinošs eksperts tvaika un kondensāta sistēmu jomā atrisinās ar iekārtu darbību saistītās problēmas, pielietojot tvaika sistēmu auditu programmu [Steam System Audits].
tvaikaaudits
Daudzas, ilgus gadus izmantotas ūdens attīrīšanas iekārtas, gan ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, gan rūpniecībā vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu, kas atbilst visām kvalitātes prasībām. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem vides aizsardzības tiesību aktiem. 
Sūkņu un sūkņu sistēmu audits ar tam sekojošu sūkņu sistēmu uzlabošanu ietver vairākas darbības: sākot ar sūkņu kartēšanu un turpinot ar sūkņu sistēmas efektivitātes novērtējumu kopumā.
suknu audits